Now showing items 1-5 of 5

 • Elektronika pro vyšívací stroj 

  Karásek, Josef
  Hlavními částmi zařízení pro strojní vyšívání je šicí stroj (Veritas 8014/35-2) a polohovací zařízení. Aby stroj automaticky vyšíval zadané vzory, je potřeba zkonstruovat polohovací zařízení a jeho ovládání. Pro pohon ...
 • Postup výroby součástky šicího stroje 

  Švec, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu ...
 • Výroba součásti pro šicí stroj 

  Paděra, Radek
  Bakalářská práce se zabývá výrobou jedné součásti ze šicího stroje a to součásti unašeče. V první kapitole je proveden rozbor součásti včetně popisu její funkce. Dále je zmíněna stávající výroba součásti a pak následuje ...
 • Zefektivnění výroby držáku jehelní tyče 

  Paděra, Radek
  Diplomová práce se zabývá výrobou součásti držáku jehelní tyče pro firmu MINERVA BOSKOVICE, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je věnována rozboru použitých technologií na výrobu součásti. ...
 • Zefektivnění výroby součásti z šicího stroje 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění výrobního procesu součásti držáku podavače ve firmě MINERVA BOSKOVICE, a.s. Technologiemi, které jsou použity při výrobě součásti, se věnuje první část diplomové práce. Ve ...