Now showing items 1-2 of 2

  • Šnekový dopravník 

    Mazálek, Karel
    Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh a zpracování šikmého šnekového dopravníku pro dopravu elektrárenského popílku. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. V práci je proveden výpočet ...
  • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

    Pernica, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem šikmého šnekového dopravníku pro dopravu zrna. V práci je proveden výpočet hlavních částí šnekového dopravníku, návrh pohonu, návrh uložení šneku, pevnostní ...