Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza některých ukazatelů ve školství Jihomoravského kraje 

  Jeřábek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografických údajů a školství v Jihomoravském kraji. Hlavním cílem je zjištění prognózy počtu žáků jdoucích do základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. K dosažení ...
 • Hodnocení finanční situace školy a návrhy na její zlepšení 

  Navrátil, Pavel
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou současného stavu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Obsahuje návrhy ke zlepšení situace a zhodnocení jejich přínosu pro školu.
 • Hodnocení finanční situace školy a návrhy na její zlepšení 

  Navrátil, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou současného stavu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Obsahuje návrhy ke zlepšení situace a zhodnocení jejich přínosu pro školu.
 • Návrh na zlepšení hospodaření základní školy v Šumperku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením finanční situace v základní škole a vyúsťuje v návrh na zlepšení jejího hospodaření. První část se věnuje rozboru finančního potenciálu na teoretické bázi a vyzdvihuje nejdůležitější specifika, ...
 • Podnikatelský plán - založení soukromé mateřské školy 

  Vildová, Ilona
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v oblasti Brno-venkov, přímo v obci Želešice. Na základě osobních a zjištěných poznatků a z analýzy vnitřního a ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané mateřské školy 

  Lefnerová, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané mateřské školy. Cílem této práce je zhodnotit hospodaření organizace prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů a navrhnout takové doporučení, které by vedlo ke ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Vorálková, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Active – Středisko volného času. Po zpracování teoretických východisek jsou analyzovány náklady a výnosy z hlavní činnosti ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod. První část práce se zabývá teoretickými poznatky k danému tématu, na ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Hazdová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením střední školy v letech 2009 – 2014. Cílem této práce je zhodnotit hospodaření školy pomocí analýzy nákladů a výnosů a navrhnout opatření ke zlepšení. První část je zaměřena na ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Brabcová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní a mateřská škola ve Štítech. V první části práce jsou popsány teoretická východiska, která se týkají obecně hospodaření příspěvkových ...