Now showing items 1-2 of 2

  • Nová varianta technologie součásti "těleso ventilu" 

    Kouřil, Vít
    Bakalářská práce porovnává dvě technologické varianty výroby vnitřního vybrání na součásti těleso šoupátka typ S43. Jedná se o šoupátko uzavírací kované pro klasickou energetiku. V práci je rozebráno a zobrazeno konstrukční ...
  • Odstředivý vypínač vodní turbíny - modernizace 

    Koutný, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem odstředivého vypínače vodní turbíny. Jedná se o bezpečnostní prvek, který při překročení povolených otáček odstaví zařízení. V první části této práce jsou uvedena dosud používaná ...