Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh koncepce zařízení šplhajícího po sloupech 

    Obšil, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá zařízeními šplhajícími po sloupech. Teoretická část práce se věnuje základnímu rozdělení robotů a popisem různých typů zařízení šplhajících po sloupech. Praktická část práce se zabývá koncepčním ...