Now showing items 1-14 of 14

 • Konstrukce mobilního horizontálního štípacího stroje na dřevo 

  Dressler, Jan
  Práce si klade za cíl zpracovat návrh a dokumentaci pro výrobu robustního štípacího stroje určeného pro nejtěžší lesní práce. Řešené jsou všechny fáze předvýrobního života stroje, tedy analýza zvolené koncepce, analýza ...
 • Konstrukce zařízení pro stanovení axiálních sil ve šroubových spojích 

  Lečbych, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zařízení pro měření axiálních sil ve šroubových spojích. Úvod práce je zaměřen na rešerši současného stavu poznání šroubových spojů, snímačů síly a metod vyvození předpětí ...
 • Konstrukční návrh zavěšení technických a zavazadlových schrán autobusu 

  Daněk, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšení (pantů) pro dveře technických a zavazadlových schrán autobusu. Teoretická část je zaměřena na typy zavěšení a jejich možnosti. Praktická část se věnuje návrhovému procesu včetně ...
 • Letištní hala 

  Kulichová, Jana
  Konstrukce letištní haly je navržená jako ocelová.Práce byla navržena ve 2 variantách.Konstrukce haly je v půdoryse radiálně zakřivená s kruhovou výsečí na podélné straně. Konstrukce zastřešení se skládá z 8 příhradových ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Selyvonenko, Ivan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu. Objekt se nachází ve městě Brno. Půdorysné rozměry pavilonu jsou 121,8 m x 66,5 m, jeho výška je 17,75 m. Nosnou konstrukci tvoří ...
 • Ocelový skelet průmyslového objektu 

  Buchta, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce byl návrh průmyslového objektu v Ostravě sloužícího ke třídění strusky pro následné další využití. Geometrie ocelového skeletu byla přizpůsobena požadavkům pro osazení technologie. Statický ...
 • Ocelový skelet technologického objektu 

  Paroulek, Adam
  Předmětem této diplomové práce byl návrh ocelového skeletu technologického objektu v lokalitě Štětí. Objekt slouží pro umístění papírenské technologie. Geometrie ocelového skeletu byla přizpůsobena požadavkům pro osazení ...
 • Odletová hala letiště 

  Bílek, Radim
  Obsahem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce obslužné odletové haly v Břeclavi. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 51,43 x 64,00 m a výšku 13,515 m. Nosná konstrukce je tvořena sloupy a betonovými patkami, které ...
 • Přístavba skladové haly v Jiřicích - hrubá vrchní stavba 

  Jůzl, Martin
  Cílem bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby objektu Přístavba k výrobní a skladové hale v Jiřicích. Řešení je závislé na volbě technologické postupu montáže ocelové konstrukce, který bude ...
 • Spoje kompozitních a kovových částí 

  Dolinský, Jiří
  Tato práce popisuje základní principy spojování kompozitních materiálů a také spojování kompozitních materiálů s kovovými protikusy. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný návrh spoje mezi kovovým závěsem a nosníkem ...
 • Srovnávací studie únosnosti a tuhosti vybraných spojů kovové a kompozitní části konstrukce 

  Tchír, Michal
  V současnosti jedna z metod spojování zejména tlustých a vysoce zatížených kompozitních komponent je šroubový spoj, který je možné rozebrat pro případ opravy na rozdíl od lepeného spoje. Kompozitní konstrukce se tradičně ...
 • Statická analýza ocelových spojů 

  Vojtek, Jiří
  Vypracování konstrukčních zásad ocelových spojů. Tvorba konečně prvkových modelů v programu ANSYS, studie statického chování okolí otvoru pro šroub, otlačení šroubu a složek napětí svarového spoje. Porovnání s analytickými vzorci.
 • Stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl 

  Světlík, Jiří
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace novostavby výrobní haly pro automobilový průmysl v areálu Hauk – Police nad Metují. Záměrem hlavního stavebního objektu je vybudování dvoulodní ocelové ...
 • Závěsný štípací stroj na dřevo 

  Zápotočný, Václav
  Bakalářská práce, vypracovaná na ústavu automobilního a dopravního inženýrství, si klade za cíl, zrychlit a zefektivnit zpracování odpadního dřeva vzniklého těžbou nebo nepříznivými přírodními podmínkami. Dále usnadnit ...