Now showing items 1-5 of 5

 • Štípací stroj na dřevo 

  Hoplíček, Štěpán
  Mezi cíle bakalářské práce patří rešerše známých variant konstrukcí štípacích strojů na dřevo, porovnání mechanických a hydraulických pohonů těchto strojních zařízení. Posledním cílem je výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Henzl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem štípacího stroje na dřevo včetně pevnostních a kontrolních výpočtů a návrhu jeho hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální rozměry dřevěné kulatiny, které ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Svoboda, Vít
  Mezi cíle bakalářské práce patří zpracovat krátkou rešerši o štípacích strojích obecně, porovnat konstrukční řešení, jednotlivé pohony a parametry těchto strojů. V další části už je kladen důraz na vlastní konstrukci stroje, ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Důrek, Milan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Dopravní a manipulační technika předkládá návrh štípacího stroje na dřevo. První část práce je literární rešerše věnovaná popisu současného stavu v oblasti ...
 • Štípací stroje na dřevo - hledisko univerzálnosti 

  Valach, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši různých konstrukčních řešení štípacích strojů na dřevo a dále je porovnat s ohledem na jejich univerzálnost. Tj. schopnost zpracovat různé typy dřevin o různých rozměrech. ...