Now showing items 1-3 of 3

 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...
 • Komprimace a analýza digitálních video signálů 

  Grúbel, Michal
  Táto bakalárska práca pojednáva o technických parametroch vybraných komprimačných algoritmov pre komprimáciu videa, a to konkrétne MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 14 a DivX. V rámci nej bol v programe Matlab vytvorený špeciálny ...
 • Tvorba a implementácia e-learningových simulácií 

  Šilon, Ľubomír
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom využitia elektronických simulácií v e-learningových kurzoch. Sú v nej vysvetlené základné princípy a štandardy elektronického vzdelávania a jeho porovnanie s klasickým štýlom výuky. Práca ...