Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba krytky 

    Nyékyová, Dominika
    Práca predpokladá vypracovanie literárnej štúdie na tému technológie ťahania so zameraním na spätné ťahanie a návrh technológie výroby krytky z materiálu DC05. Práca obsahuje technologické výpočty zadanej súčiastky potrebné ...