Now showing items 1-5 of 5

 • Geografické informační systémy v dopravě 

  Souček, Václav
  Práce je zaměřena na problematiku spojenou s využíváním geografických informačních systémů v dopravě. Z typů dopravy byla vybrána doprava železniční, pro svůj obrovský potenciál zejména v oblasti nákladní přepravy, ale ...
 • Průmyslová zóna Modřice - zastávky na I/52 

  Přikryl, Daniel
  Cílem bakalářské práce je návrh autobusových a železničních zastávek pro zlepšení dostupnosti hromadné dopravy do průmyslové zóny Modřice. Následné propojení zastávek a vyřešení pěších tras mezi nimi včetně bezbariérové ...
 • Přestupní uzel Brno-Černovice, nádraží 

  Polanský, Štěpán
  Přestupní uzel Brno – Černovice, nádraží je stavbou, která je vyvolána realizací nového hlavního nádraží v Brně. Při vzniku nového Černovického vlakového nádraží je třeba vyřešit jeho návaznost na MHD. Tímto se zabývá tato ...
 • Vývoj cen a nákladů na vybraných objektech inženýrského stavitelství 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je vyhodnotit vývoje cen vybraných položek na vybraných objektech inženýrského stavitelství. Součástí porovnání je sestavení databáze vnitropodnikových cen, cen softwarového programu a dat ...
 • Zabezpečovací zařízení pro regionální tratě 

  Pitřík, Martin
  Tato práce popisuje návrh, realizaci a testování zabezpečovacího zařízení pro regionální tratě. V rámci práce je navrhnut a realizován hardware a jeho firmware, komunikační rozhraní a obslužný software. Návrh je zaměřen ...