Now showing items 1-6 of 6

 • Bodově podepřená železobetonová deska 

  Marčanová, Martina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad ...
 • Nosná železobetonová konstrukce objektu pro parkování 

  Malecha, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje statickou analýzu a posouzení železobetonové, monolitické konstrukce objektu pro parkování. Je zde řešena lokálně podepřená stropní deska nad prvním nadzemním podlaží. Statická analýza byl ...
 • Rekonstrukce průmyslové budovy pro bydlení 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kabrhelová, Eliška
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení stropní desky polyfunkčního objektu. Dále je posouzen nejvíce namáhaný sloup pod deskou. Model železobetonové monolitické konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Stropní deska a sloup ...
 • Železobetonová monolitická konstrukce 

  Kozumplík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Mazura, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit železobetonovou monolitickou lokálně podepřenou desku. Jedná se o stropní desku nad 1NP v typickém podlaží administrativní budovy, která je navržena jako čtyřpodlažní. ...