Now showing items 1-4 of 4

 • Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí 

  Veselý, Libor
  Magisterská práce se zabývá způsobem odstranění poruchy vzduchotechnické jednotky. Jsou zde analyzovány možné příčiny poruchy vzduchotechnického soustrojí a navrženy varianty řešení způsobu opravy. První navržená varianta ...
 • Příprava nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků. Literární rešerše je zaměřena na rozbor charakteristik hliníku a jeho slitin. Pozornost je dále věnována ...
 • Vývoj technologie žárového nástřiku suspenzí pro přípravu pokročilých povrchových úprav 

  Ráčková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá technologií žárových nástřiků. První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé kroky potřebné pro přípravu nástřiku, nanášeného pomocí plazmatu. Práce popisuje ...
 • Žárové nástřiky elektrickým obloukem 

  Eliáš, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část ...