Now showing items 1-5 of 5

 • Řešení technologie pro součást "lamela" 

  Lamich, Štěpán
  V této bakalářské práci je řešen problém technologie výroby části žaluzie lamela. Práce obsahuje popis výroby lamely v automatické válcovací trati TPLv4, která je vyráběna firmou ISOTRA a.s., dále nalezení kritického místa ...
 • Simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 a analýza opatření na jejich snížení 

  Bartoník, Adam
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelných ztrát a tepelné zátěže u budovy A1 v areálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a návrh opatření na jejich snížení. Na základě simulace stávajícího ...
 • Simulace vlivu zeměpisné orientace na letní klimatickou zátěž vysoce prosklených kancelářských prostor 

  Soudek, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je simulace tepelné zátěže vysoce prosklené administrativní budovy společnosti Microsoft na Vyskočilově ulici v Praze. Na základě simulace jsou porovnávány vlivy zeměpisné orientace prosklených ...
 • Výroba dílu z automatické linky kompletující žaluzie 

  Chovanec, Radek
  V této bakalářské práci je řešen problém dosavadní malosériové výroby navlékacího ramene žaluzií, dále popis funkčního využití tohoto dílu v automatické lince, vyráběné firmou ZEBR s. r. o., návrh možné výhodnější varianty ...
 • Základní škola 

  Králíková, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby základní školy pro první stupeň. Budova je situována v městě Letohrad v Pardubickém kraji. V návrhu školního zařízení je sportovní sál pro žáky i pro možné využití veřejností. ...