Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje 

    Langar, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá analýzou současných metod měření prostorové polohy koleje na železničním úseku, který se nachází mezi městy Břeclav – Znojmo. V úvodu práce je popsán historický vývoj železniční geodézie na našem ...
  • Dokumentace muzejní železniční dráhy 

    Jurečka, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyhotovení železniční mapy bývalé důlní dráhy v úseku Zbýšov u Oslavan-Babice u Rosic. Nyní je tato dráha přebudovávána na úzký rozchod. Cílem bylo rovněž vytvoření bodového ...