Now showing items 1-20 of 33

 • Mimoúrovňové křížení s železniční tratí v Blansku 

  Felkl, Jan
  V bakalářské práci se zabývám dopravní situací v městě Blansku. Podařilo se mi získat studii výstavby mimoúrovňového křížení s železniční tratí, kterou akceptuji a navazuji na ni dopravními průzkumy železničního přejezdu ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Bylnice - Vlárský Průsmyk 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout úpravy geometrických parametrů koleje pro navýšení traťové rychlosti na nejvyšší možnou hodnotu a rekonstrukce železničního svršku mezi stanicemi Bylnice – Vlárský průsmyk. Součástí práce je také ...
 • Návrh rekonstrukce mezistaničního úseku Opava západ - Skrochovice železniční trati Ostrava-Svinov - Krnov 

  Duda, Daniel
  Práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční trati situované mezi železniční stanicí Opava západ a železniční stanicí Skrochovice. Úsek začíná v km 107,3 a končí v km 111,78 napojením na výhybku č. 30 v železniční stanici ...
 • Návrh rekonstrukce traťového úseku Otrokovice - Vizovice včetně návrhu technologie práce 

  Záruba, Jan
  Úkolem práce je rekonstrukce regionální železniční jednokolejné trati Otrokovice – Vizovice v km 19,0 - 22,4. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Další součástí práce ...
 • Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice - Náměšť nad Oslavou 

  Zapletal, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku a spodku v úseku železniční tratě Rapotice – Náměšť nad Oslavou. Úsek začíná v km 19,2 napojením na začátek ...
 • Návrh zdvoukolejnění železniční tratě v úseku Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 

  Hlávka, Miloslav
  Diplomová práce se zabývá studií zdvoukolejnění trati v celém úseku mezi městy Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové. V návrhu je zpracováno několik variant řešení, které se liší v délce úseku, kde může být dosažena traťová ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Humpolec 

  Turoň, Martin
  Téma bakalářské práce se zabývá zvýšením traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Humpolec. Zvýšení rychlosti je navrhováno při zachování stávajících geometrických parametrů koleje, které splňují mezní hodnoty normy ČSN ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Hradčovice - Luhačovice 

  Bětík, Václav
  Cílem této práce je prověřit možnost zvýšení traťové rychlosti pro traťový úsek Hradčovice - Újezdec u Luhačovic a v navazujícím úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. Zvýšení rychlosti je posuzováno pro stávající geometrické ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice - Nezamyslice 

  Bombera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možností zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice horní nádraží – Nezamyslice tratě č. 315A. Zvýšení rychlosti je prověřováno ve dvou krocích – se současnými geometrickými parametry koleje a ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku mezi žst. Hanušovice a žst. Bludov 

  Lehnert, Jan
  V rámci diplomové práce navrhuji zvýšení rychlosti na železniční trati č.292 v úseku žst. Bludov - žst Hanušovice. Součástí je kompletní úprava směrových a výškových poměrů, případně návrh přeložení tratě. Železniční spodek ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň 

  Hlávka, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí – Choceň. Navrhované zvýšení rychlosti je posuzováno ve čtyřech variantách. Jedna varianta nezahrnuje změnu geometrických parametrů ...
 • Nehody na železničních přejezdech 

  Pavelka, Radek (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Nehody na železničních přejezdech patří k nejzávažnějším kolizím v dopravě vůbec a to především s ohledem na fatální následky těchto střetnutí, jak materiální, tak bohužel i smrtelné. Statistiky bohužel neúprosně ukazují, ...
 • Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice - Krnov 

  Loučka, Filip
  Práce se zabývá návrhem optimalizace železniční trati situované mezi železniční stanicí Krnov a železniční stanicí Skrochovice. Úsek začíná v km 87,892 napojením na výhybku v železniční stanici Krnov a končí v km 90,4 za ...
 • Přejezdy na železničních tratích 

  Nováková, Anna-Marie
  Tato práce řeší problematiku železničních přejezdů z hlediska interpretace veškeré dostupné legislativy. Snaží se zjistit, zdali se dostupné legislativní zdroje pro projektování železničních přejezdů shodují, a tedy na ...
 • Přestupni uzel Uherský Ostroh 

  Pěček, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh přednádražního prostoru v blízkosti železniční stanice Uherský ostroh na trati 340: Brno – Veselí nad Moravou a jeho napojení na stávající komunikace. Práce variantně řeší způsob ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Lipová Lázně 

  Kopecká, Denisa
  Diplomová práce se zabýva rekonstrukcí železniční stanice Lipová Lázně. Hlavním cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace a platným normám. Dalším cílem je zvyšení ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Uničov 

  Šafář, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Uničov. Cílem bylo vytvořit řešení, které bude co nejlépe vyhovovat potřebám budoucího provozu a především potřebám cestujících. Záměrem bylo řešit vše v souladu se ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou 

  Klar, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Součástí přestavby bude obnova železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění a renovace nástupišť pro umožnění přístupu osob s ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Vsetín 

  Maixner, Pavel
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Vsetín tak, aby vyhovovala současnému provozu a požadavkům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou navržena dvě ostrovní oboustranná ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Bludov - Hanušovice mezi km 52,800 a km 55,950 včetně návrhu technologie prací 

  Mikulášková, Lucie
  Cílem bakalářské práce je navrhnout geometrické parametry koleje a rekonstrukci železničního svršku jednokolejné trati Bludov – Hanušovice v km 52,8 – 55,95. Úsek začíná za zastávkou Bludov lázně a končí napojením výhybky ...