Now showing items 1-20 of 28

 • Administrativní budova 

  Michalov, Patrik
  Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený ...
 • Administrativní budova v Brně 

  Muňko, Matej
  Predmetom práce je novostavba administratívnej budovy v Brne, mestskej časti Brno - Střed. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby. Objekt má dvanásť nadzemných podlaží, pričom každé podlažie ...
 • Diagnostika železobetonové konstrukce 

  Holbová, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebným prieskumom a diagnostikou budovy železničného nádražia vo Vítkoviciach. Popisuje postup prieskumu a hodnotenia existujúcich železobetónových konštrukcií a v praxi používané ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Monolitický suterén rekreačního objektu v Kronfelzově 

  Renczes, Gábor
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - suterénu - v obci Kronfelzov. Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresové ...
 • Multifunkční objekt 

  Mikuš, Martin
  Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako 4 podlažná budova s jedným podlažím podzemným a troma podlažiami nadzemnými. Objekt je situovaný v katastrálnom území Vajnory mesta Bratislava. Podzemné podlažie obsahuje pivničné kobky ...
 • Návrh a posouzení vybraných částí ŽB nosné konstrukce 

  Vitálišová, Barbora
  Diplomová práca spracováva návrh vybraných častí železobetónových prvkov montovanej haly showroomu autosalónu. Zároveň bola prevedená optimalizácia vybraných prvkov podľa platných noriem a eurokódov a bol vypracovaný dopad ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků nosné ŽB konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej železobetónovej stropnej dosky administratívnej budovy. Riešená stropná doska sa nachádza nad 1NP. Výpočet vnútorných síl je prevedený v programe SCIA Engineer a ...
 • Návrh betonových konstrukcí s využitím moderních kompozitních materiálů 

  Badány, Kristián
  Táto práca sa v prvej časti zaoberá základnými informáciami o nekovovej výstuži a jej všeobecným návrhom, v druhej časti je posúdená prefabrikovaná oporná stena. Oporná stena je navrhnutá vo viacerých variantoch: v prvom ...
 • Návrh silničního mostu 

  Barkáč, Erik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant dodatočne predopnutého komorového ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Polyfunkční dům v Bratislavě v části Podunajské Biskupice 

  Puschenreiterová, Kristína
  Diplomovú prácu tvorí je projektová dokumentácia nízkoenergetického polyfunkčného domu plne podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami a ukončený plochou strechou. Jedná sa o samostatne stojaci objekt situovaný bytovej ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Vdoleček, Jaroslav
  Cieľom bakalárskej práce je návrh polyfunkčného rodinného domu s prevádzkou právnickej kancelárie. Dom je navrhnutý ako murovaný z pálených tvárnic Porotherm profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými ...
 • Prefabrikované základy pod průmyslové zařízení 

  Šandor, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom železobetónového základ. Cieľom tejto práce je návrh výšky základu a nadimenzovanie výstuže. Zaoberá sa preklopením a únosnosťou základovej spare. Súčasťou sú taktiež výkresy výstuže ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Vitálišová, Barbora
  Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, približne z roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených tehál a vodorovný nosný systém bol vybudovaný zo železobetónu. Rekonštrukcii ...
 • Sport hotel - realizace hrubé vrchní stavby 

  Okál, Tomáš
  Bakalárska práca objektu Sport hotela rieši technologickú etapu realizácie hrubej vrchnej stavby. Bližšie zameraná je na zvislé nosné konštrukcie budované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA a strateného debnenia DEK, ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...