Now showing items 1-20 of 33

 • Administrativní dům v Brně 

  Moravec, Miloslav
  Posouzení betonové desky bodově podepřenou vetknutými sloupy, u administrativní budovy v Brně. Použiji SCIA ENGINEER k výpočtu vnitřních sil.
 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • Bytový dům, Náchod - Tepenská 

  Mňuk, Václav
  Předmětem diplomové práce je Bytový dům, Náchod - Tepenská. Objekt je situován nedaleko centra města Náchod. Jedná se o šestipodlažní budovu. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě prodejní jednotky, technické zázemí a kryté ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Kozel, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s garáží. Objekt je řešen jako rámová dřevostavba. Rodinný dům je zastřešen částečně plochou a částečně šikmou střechou. Při návrhu byl kladen důraz na funkčnost objektu ...
 • Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže 

  Pőthe, Péter
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v ...
 • Mateřská škola v Novém Jičíně 

  Stančík, Adam
  Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační střechou. Objekt se nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je nepravidelného tvaru připomínající písmene C. Konce objektu jsou propojeny spojovacím ...
 • Modernizace zemědělského objektu 

  Seifert, Jan
  Projekt řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucí ke změně v užívání stavby. Snahou bylo využití stávajícího chátrajícího oreálu a vytvoření pracovních míst v dané lokalitě. Objekt se nachází na parcele p.č. 212 na ...
 • Nadstandardní studentské bydlení v Olomouci 

  Dohnálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace studentského bydlení v centru Olomouce. Objekt se nachází v blízkosti vysokých škol a ubytovacích kolejí Univerzity Palackého a je navržen tak, aby ...
 • Návrh monolitických konstrukcí u nového RD 

  Bartoň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropu, stěn, základové desky) statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení ...
 • Návrh testovacího zařízení pro test opotřebení axiálních kloubů řízení 

  Blecha, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem několika variant testovacího zařízení pro testy axiálních kloubů řízení osobních vozidel. Jednotlivé konstrukční varianty jsou hodnoceny na základě hodnotící matice a ...
 • Novostavba bytového domu 

  Karpíšková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu ve městě Dačice v Jihočeském kraji. Objekt je navržen jako samostatně stojící třípodlažní bytový dům. V domě je celkem devět bytových jednotek, ze kterých je pět ...
 • Objekt pro seniory Ořechov 

  Koláčková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro novostavbu třípodlažního,částečně podsklepeného domu pro seniory ve tvaru L, který se nachází v obci Ořechov. Objekt je situován ...
 • Obtokový kanál v areálu ČOV 

  Hyrš, Martin
  Cílem práce bylo navrhnout železobetonový obtokový kanál a vedlejší stropní desku v čistírně odpadních vod v Loučné nad Desnou.
 • Penzion s wellness 

  Glasová, Veronika
  Předmětem mé diplomové práce je návrh penzionu s možností wellness vyžití, který se nachází v obci Holásky, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním území Holásky. Jedná se o ...
 • Polyfunkční objekt 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Moravských Budějovicích, v katastrálním území Moravské Budějovice. Polyfunkční dům je částečně podsklepený s jedním podzemním ...
 • Polyfunkční objekt 

  Majsniar, Michal
  Diplomová práce „Polyfunkční objekt“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt je umístěn nedaleko řeky Svitavy. Nosná konstrukce je v 1.PP tvořena z bednících tvarovek Best a ostatní patra ze systému ...
 • Polyfunkční objekt Kroměříž 

  Poledňák, Michal
  Diplomová práce „Polyfunkční objekt v Kroměříži“ zpracovává projektovou dokumentaci novostavby polyfunkčního domu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní samostatně stojící budova s plochou střechou. V prvním podlaží se ...
 • Rámová konstrukce atypického půdorysu 

  Slanina, Bohumil
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh části železobetonové rámové konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer a ověřen ručním výpočtem za použití zjednodušených metod. Statické řešení obsahuje ...
 • Rezidence pro seniory 

  Šafář, Petr
  Diplomová práce s názvem Rezidence pro seniory, je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Navržený objekt je situován na parcele č. 260/3 v obci Sadová. V budově se nachází část pro bydlení a ...
 • Rezidenční dům 

  Jakoubě, Jiří
  V diplomové práci je řešena novostavba rezidenčního domu. Objekt se nachází v libereckém kraji na pozemkové parcele číslo katastrální 42/1 v katastrálním území Liberec-Rochlice. Adresa stavby je Vratislavická 227 ...