Now showing items 1-2 of 2

  • Mateřská škola 

    Nosek, Martin
    Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě mateřské školy v obci Jihlava. Projektová dokumentace je navržena dle platných norem. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Kapacita mateřské školy je celkem 40 ...
  • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

    Klepková, Silvie
    Práce se zabývá statickým řešením železobetonové monolitické budovy pro bydlení, konkrétně návrhem železobetonové monolitické stropní desky, lokálně podepřené železobetonovými sloupy, její dimenzování a vyztužení. Posouzení ...