Now showing items 1-18 of 18

 • Administrativní budova v Brně 

  Benda, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Řešená stropní deska se nachází nad 1NP.Výpočet vnitřních sil je ...
 • Hotel 

  Mikač, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby sloužící k dočasnému ubytování. Stavba hotelu se nachází v centru obce Halenkov na parcele č. 103/1, která je územním plánem určena k výstavbě. Objekt je navržen jako nepodsklepený ...
 • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

  Šulc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...
 • Obytný objekt - nosná železobetonová konstrukce 

  Čihák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Další část této práce se zabývá problematikou výpočtu lokálně ...
 • Penzion na cyklostezce 

  Jirka, Petr
  Předmětem diplomové práce je novostavba penzion na cyklostezce v obci Spálené Poříčí. Objekt je navržen na mírně svažitém terénu směrem na západ. Hlavní vstup je orientován na jih. Jedná se o objekt bez podsklepení s dvěma ...
 • Polyfunkční dům 

  Kika, Aleš
  Projekt řeší části nosné konstrukce polyfunkčního domu. Jedná se o vícepodlažní budovu. V tomto projektu je řešena stropní deska, suterénní stěna, základový pas, sloup a patka. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl ...
 • Polyfunkční dům 

  Kučera, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh novostavby polyfunkčního domu ve Frýdku-Místku. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Polyfunkční dům leží na parcelách 3364/190 a 3503/1, v ...
 • Polyfunkční dům 

  Erlebach, Jakub
  Tato práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce čtyřpodlažní polyfunkční budovy. Jedná se o skeletový konstrukční system lokálně podporovaný sloupy. V této práci je řešen návrh stropní desky nad 1NP ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Skoupá, Karolina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce Polyfunkčního domu v Brně. Řešenými prvky jsou lokálně podepřená deska,sloup,stěna,patka.Statický výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineering.
 • Posouzení železobetonové konstrukce bytového domu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem diplomové práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu bytového domu včetně výkresů tvaru a výkresů výztuže posuzovaných prvků. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu nad ...
 • Přestavba mateřské školy 

  Piškulová, Veronika
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby mateřské školy v katastrálním území Rohatec. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní s částečným podsklepením. Jde o stavbu určenou pro výchovu a vzdělání dětí ...
 • Rodinný dům 

  Navrátil, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu novostavby rodinného domu s provozovnou cestovní kanceláře. Novostavba se nachází v katastrálním území Prostějov. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený dům, který je navržen k ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Švadleňáková, Radka
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci k provedení rodinného domu s provozovnou. Druh provozovny je projekční kancelář určena pro 1-2 projektanty. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Vlčnov. Pozemek je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šestáková, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou – dílnou v obci Razová, okres Bruntál. Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený, ve kterém se nachází jedna bytová ...
 • Statické řešení vybraných železobetonových částí objektu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu včetně výkresové dokumentace. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu a schodišťové desky podle 1. a 2. mezního ...
 • Stropní deska s žebry nad rohovými okny 

  Tuchyňová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh stropní železobetonové desky s žebry nad rohovými okny. Deska má obdélníkový půdorys a uprostřed se nachází velký otvor pro schodiště. Deska je dimenzována na mezní stav únosnosti a ...
 • Železobetonová konstrukce obytného domu 

  Čairović, Dorde
  Diplomová práce je zamerena na návrh a posouzení hlavních části nosné železobetonové konstrukce obytného domu a to: monolitická stropní deska nad 2NP, základová deska, schodiště, sloup a stěna. Součásti práce je i výkresová ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Zralý, Tomáš
  V bakalářské práci je řešena železobetonová stropní deska. Jedná se o typické podlaží administrativní budovy. Deska byla vypočtena pomocí metody konečných prvků, výpočetním programem SCIA Engineer. Práce obsahuje: výpočet ...