Now showing items 1-7 of 7

 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Příprava a organizace výstavby Krajské pobočky VZP v Jihlavě 

  Pevný, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je vyhotovení stavebně-technologického projektu Krajské pobočky firmy VZP ČR v Jihlavě. Obsahem je zpracování technologických předpisů pro železobetonový montovaný skelet a pro monolitické obvodové ...
 • Sportovní centrum ve Zlíně 

  Studený, Marek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby sportovního centra ve Zlíně. Objekt se nachází na kraji města Zlína v zástavbě sportovních hal. Objekt je ohraničen ze dvou stran hlavními ...
 • Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů - HESTEGO a.s. 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této diplomové práce s názvem „Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů – Hestego a.s.“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním, bezpečnostním, kvalitativním, ...
 • Stavebně technologický projekt montované haly v Olomouci 

  Gajdoš, Nikola
  Ve své diplomové práci zpracovávám stavbu z praxe. Konkrétně se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy objektu administrativní, obchodní a skladovací haly v Olomouci. Podrobněji se zabývám technologickými ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní a skladovací haly v Hodoníně 

  Šrámek, Pavel
  Předmětem této práce je řešení stavebně technologického projektu na stavbě „Výrobní a skladovací hala v Hodoníně“ včetně technologického řešení s časovým i finančním plánem, technologickými předpisy vybraných činností, ...
 • Stavebně technologický projekt železobetonové haly 

  Gajdoš, Filip
  Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy stavby administrativní a výrobní haly v Holešově. Podrobněji se zabývám technologickými předpisy pro zemní a základové práce. Dále také ...