Now showing items 1-1 of 1

  • Žárový anemometr 

    Búran, Martin
    Práca pojednáva o vplyve prúdenia vzduchu a teplôt na kontaktovací drôt zo zlata, kvôli možnému využitiu v žiarovej anemometrii. V uvedenom texte je zahrnutý potrebný, všeobecný teoretický základ z oblastí kontaktovania ...