Now showing items 1-1 of 1

  • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

    Calábek, Daniel
    Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...