Now showing items 1-20 of 63

 • Daňová optimalizace u fyzické osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost 

  Prchlíková, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů u fyzických osob, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění. Cílem práce je navržení kroků a postupů, které povedou ke snížení ...
 • Daňové a právní aspekty zahájení živnostenského podnikání 

  Kužniarová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá daňovými a právními aspekty zahájení živnostenského podnikání. Analyzuje problémy, které souvisejí se založením živnostenského podnikání. Obsahuje jednotlivé kroky pro efektivní založení živnosti.
 • Návrh optimální právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Zámečníková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru správné formy podnikání pro společnost. Výběr nejvhodnější formy podnikání bude posuzován především z pohledu daně z příjmu. Do analýzy zahrnu formu podnikání jako fyzická ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského plánu v oblasti účetnictví 

  Tvrzníková, Anna
  Bakalářská práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti účetnictví. Konkrétně je zaměřena na poskytování účetních služeb jako vedení účetnictví, vedení daňové evidence a poskytování účetního poradenství, pro malé a střední ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy 

  Skrovná, Nicole
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy pro děti. Předmětem podnikání je organizování sportovní činnosti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení masérského studia 

  Střížová, Kristýna
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení masérského studia. Předmětem podnikání této živnosti bude poskytování služeb v oblasti masáží. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, teoretické, analytické ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení restaurace 

  Boček, Petr
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru založení restaurace. Naše restaurace se zaměřením na turisty a cyklisty bude ležet v obci Vilémovice. Obor podnikání patří do pohostinství. Práce se skládá ze tří částí. ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení účetní firmy 

  Chvátalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení účetní firmy. Návrh vychází z analýz trhu aplikovaných převážně pro Jihomoravský a Olomoucký kraj, ale zároveň i pro celou Českou republiku. Analýzy trhu ...
 • Návrh podnikatelského záměru v oblasti cestovního ruchu 

  Navrátilová, Silvie
  Bakalářská práce je návrhem podnikání v oblasti cestovního ruchu na základě živnostenského oprávnění. Vytvořená cestovní agentura bude zprostředkovávat ubytování, stravování a výuku oblíbených sportů. Zakladateli má pomoci ...
 • Optimalizace daňové povinnosti osoby samostatně výdělečně činné 

  Zvěřinová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzické osoby, která na základě živnostenského oprávnění podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Subjekt zároveň uzavřel pracovní poměr, tudíž výkon samostatné činnosti je ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Kokoliová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského ...
 • Podnikatelský plan pro založení video studia 

  Matulová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu pro založení společnosti M. Matula Productions. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku a průzkumu ...
 • Podnikatelský plán 

  Borovská, Nikoleta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozšíření podnikání živnostníka, který podniká v oboru vnitrostátní nákladní dopravy. Práce je rozdělena do tří částí, v první části jsou teoretická východiska ...
 • Podnikatelský plán malé společnosti se zaměřením na stimulaci prodeje tepelných čerpadel 

  Faltýnek, Aleš
  Diplomová práce je podnikatelským plánem zaměřeným především na marketingovou oblast, která má napomoci stimulovat prodej tepelných čerpadel malé společnosti. Jedná se o živnost vydanou fyzické osobě Františka Faltýnka. ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Štěpánová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který se zaměřuje na založení podniku, jehož činností bude prodej palivového dříví. Práce obsahuje teoretické poznatky, které se týkají podniku a souvislostmi ...
 • Podnikatelský plán na založení vinotéky 

  Hudcová, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení vinotéky. Obsahuje teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. Vymezuje základní pojmy potřebné pro analytickou část ...