Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh podnikatelského plánu pro založení rodinné farmy s agroturistikou 

  Navrátil, Radek
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro založení společnosti farma NAVRÁTIL. Předmětem podnikání této společnosti bude rostlinná výroba, živočišná výroba, pronájem konferenčních prostor a ...
 • Návrh pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Koláčný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je navrhnout změny a zvolit vhodnou strategie ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán pro podnikání v oblasti sociálních a zdravotních služeb 

  Tvrzníková, Anna
  Diplomová práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti sociální a zdravotní služby v regionu Jihomoravského a Olomouckého kraje. Práce vychází z teoretických poznatků o podnikání v sociálně orientovaných službách a z ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je ...
 • Podnikatelský záměr - Pohybové aktivity pro seniory 

  Smoleňová, Markéta
  V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vytvoření podnikatelského plánu pro pohybové aktivity pro seniory. Mým hlavním záměrem bylo vytvoření a zajištění vhodných podmínek pro pohybové aktivity osob v seniorském věku. ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stolařské firmy 

  Pospíšilová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání a jeho úspěšnosti. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího podnikání subjektu truhlářství Antonín Hála - HAANT. K provedení analýzy jsou použity analýzy vnitřního i oborového ...
 • Podnikatelský záměr firmy v oblasti poradenství 

  Kužniarová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá otázkou vzniku nové firmy podnikající v oblasti IT poradenství. Obsahem jsou teoretické poznatky z oblasti podnikání a podnikatelského záměru, ale také analýza současného stavu na trhu. Výsledkem ...
 • Podnikatelský záměr pro nově vznikající Power Plate Studio 

  Kunovjánková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro nově vznikající fitcentrum Power Plate Studio Otrokovice. První část práce obsahuje teoretické poznatky z podnikatelského prostředí, zejména struktury ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Šilhavá, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním podnikatelského plánu na založení malého podniku se zaměřením na agroturistiku. Výše zmíněný podnikatelský plán bude aplikován na konkrétní případ, kterým je areál jezdecké ...
 • Podnikatelský záměr založení nové firmy 

  Herčková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro společnost Santal působící v oblasti zdravé výživy, přírodní kosmetiky a drogerie. Podnikatelský záměr vychází z provedených analýz zákazníků, trhu a konkurence. ...
 • Projekt rozšíření nabídky pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě 

  Šťáva, Štěpán
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který rozšíří nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Podnikatelský záměr vychází z provedeného anketního šetření, kompletní analýzy ...