Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace metod analýzy rizika pro hodnocení vlivů vybraného podnikajícího subjektu na životní prostředí 

  Nováková, Nikola
  Autorka diplomovej práce sa zaoberá aplikáciou metód a rizikovou analýzou pre hodnotenie vplyvov daného podnikateľského subjektu na životné prostredie. Táto práca najskôr obsahuje teoretické východiská o prípadovej štúdii, ...
 • Návrh dobrovoľného reportingu v konkrétnom podniku 

  Jánov, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reportingom udržateľného rozvoja a jeho spôsobu podávania pravidelných správ. Cieľom prvej časti je priblížiť, charakterizovať a popísať teoreticko-metodolické prístupy spoločensky zodpovedného ...
 • Posouzení ekotoxického působení roztoků aktivovaných plazmatem 

  Belisová, Mária
  Táto diplomová práca sa zaoberá posudzovaním ekotoxicity plazmou aktivovaných roztokov. V rámci experimentov boli pripravované rôzne plazmou aktivované roztoky. V prevažnej väčšine testov to bola plazmou aktivovaná kohútiková ...
 • Rozvoj komunikačních aktivit firmy 

  Andrlová, Zuzana
  Bakalárska práca definuje pojem marketingový mix podniku, konkrétne sa špecializuje na oblasť public relations. V prvej časti sú uvedené základné teoretické východiská marketingu, druhá časť analyzuje energetickú spoločnosť ...
 • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

  Čirka, Martin
  Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...