Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace zaměstnaneckých benefitů na životní pojištění 

    Mičková, Anežka
    Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckým benefitem aplikovaným na životní pojištění. Konkrétně řeší vliv využití příspěvku na výši hrubé mzdy a následně na dávky vyplácené ze sociálního pojištění. Obsahuje shrnutí aktuálních ...
  • Soudobé možnosti financování vlastního bydlení v České republice 

    Machalová, Helena
    Diplomová práce se zabývá zkoumáním soudobých možností financování vlastního bydlení v České republice. Věnuje se pak zejména komparaci vybraných kombinací financování bydlení s cílem nalézt optimální variantu řešení bytové ...