Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení externalit 

    Gertnerová, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá problémem externalit u výrobního podniku, které negativně nebo pozitivně ovlivňují okolí podniku. Důležitým tématem této práce je jejich vznik v procesu výroby i spotřeby. Práce popisuje jejich ...
  • Objekt B3 bytového komplexu Sadová - stavebně technologický projekt 

    Jílek, Jan
    Předmětem zpracování diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby objektu B3 se zaměřením na hlavní stavební objekt, kterým je bytový dům. Bytový dům je založen plošně na základových pasech a má 4 nadzemní ...