Now showing items 1-4 of 4

 • Koncepcia controllingu v podniku 

  Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...
 • Nanobezpečnost a současné trendy v hodnocení rizik nanočástic 

  Pavlíková, Stela
  V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík nanomateriálov. Metódy boli ...
 • Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník 

  Šenkýř, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje ...
 • Priemysel 4.0 v podmienkach automobilového priemyslu – nové riziká 

  Sinay, Juraj; Kotianová, Zuzana; Glatz, Juraj (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja národných ekonomík vyspelých štátov sveta. Potenciál Priemysel 4.0 poskytuje príležitosti pre zvyšovanie efektivity výrobných a distribučných ...