Now showing items 1-2 of 2

  • Světelný zdroj s luminiscenční diodou 

    Novák, Matyáš
    Práce začíná základním popisem funkce luminiscenční diody. Dále popisuje základní způsoby tvorby chladících pouzder výkonových LED a možnosti odvodu tepla. V teoretické části práce jsou také uvedeny možnosti regulace ...
  • Zákaznicky upravitelný modul zadní skupinové svítilny s HD rozlišením 

    Prokš, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem LED matice, kterou tvoří 150 LED. V první části se práce věnuje popisu a srovnáním životnosti OLED a LED a základními principy návrhu systému s LED. V další části práce popisuje návrh LED matice ...