Now showing items 1-2 of 2

  • Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel 

    Kratochvílová, Marie
    Tato práce dokumentuje vývoj aplikace pro jednoduchý a intuitivní výběr a zadávání jídel. Práce přibližuje jednotlivé etapy vývoje aplikace od analýzy existujících aplikací, přes specifikaci požadavků potencionálních ...
  • Význam duševní hygieny pro daňového poradce 

    Zbranková, Markéta
    Tato bakalářská práce zkoumá význam duševní hygieny pro práci daňového poradce. Obsahuje návrh doporučení, která budou vyhovovat potřebám této profese a zajistí tak duševní rovnováhu daňového poradce a tím i zvýšení jeho ...