Now showing items 1-4 of 4

 • Překladač jazyka Prolog pro .NET 

  Haljuk, Petr
  Náplní této diplomové práce je implementace interpretu logického programovacího jazyka Prolog. Práce shrnuje různé přístupy vyhodnocování programů v tomto jazyce, nejvíceprostoru je věnováno popisu Warrenova abstraktního ...
 • Rozšíření komunikačního protokolu MPKT na platformě .NET 

  Görlich, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozšíření komunikačního protokolu MPKT 2008. Byla provedena analýza této verze protokolu a byly vzneseny návrhy na vylepšení a rozšíření této verze o další možnosti. Na základě tohoto ...
 • Systém navigace pomocí GPS pro účely cementárenské technologie 

  Mináč, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací GPS navigačního systému. V práci se nachází krátký přehled jednotlivých předmětných bodů v reálném surovinovém lomu a návrh pro vytvoření matematického a softwarového ...
 • Vizualizace dat na platformě .NET 

  Šeliga, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o způsobech a postupech při vizualizaci dat na platformě .NET prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. Jedná se o průvodní dokument k vyvinuté aplikaci Vizualizace, která demonstruje ...