Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv prachových částic na kluzný kontakt 

    Píšala, Jan
    Diplomová práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" se věnuje teorii a praxi kluzného kontaktu u točivých elektrických strojů. Popsán je princip různých strojů s kluzným kontaktem a jsou definována prostředí, ...