Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti z plastu 

    Michalčák, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh výroby součásti z plastu z materiálu PP GF30. V rámci literární studie jsou shrnuty poznatky ze zpracování plastů a na jejich základě je zvolena ...