Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce automobilů v obraze 

    Špaňhel, Jakub
    Tato práce si klade za cíl implementovat metodu detekce a sledování automobilu založenou na modelu pohybu, vhodnou pro zpracování v reálném čase. Je zde uveden rozbor běžně užívaných metod detekce a představen princip této ...