Now showing items 1-2 of 2

  • Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X 

    Zamazal, Bořivoj
    V této bakalářské práci je popsán návrh antény pro mikrovlnný maják v pásmu 10GHz. V první části jsou předložena možná řešení a je zvolena slotová anténa konstruovaná z komerčně dostupného vlnovodu. V druhé části je popsán ...
  • Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetu GS-NET 

    Teplý, Jaroslav
    The object of this master’s thesis is to create concept of backbone modernization used by internet service provider GS-NET computers, s.r.o.