Now showing items 1-1 of 1

  • Network Traffic Simulation and Generation 

    Matoušek, Jiří
    S rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před ...