Now showing items 1-8 of 8

 • Laserové řezání s podporou vzduchu 

  Kramoliš, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 popisuje laserové řezání s podporou vzduchu a jeho praktické využití v oblasti průmyslu. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální, ve které je ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Výroba držáku nábytkového kolečka 

  Moravčík, Juraj
  Práca rieši návrh technológie výroby držiaku nábytkového kolieska z oceľového plechu 11 321 o hrúbke 2 mm. Na základe variantného riešenia strihu a ohybu bolo zvolené riešenie výroby v postupovom združenom nástroji. Ako ...
 • Výroba dveřního kování 

  Rosenbergová, Lucie
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby zapadacího plechu k zámku. Součást je vyráběna z oceli 11 321 ve formě svitku o tloušťce 1,5 mm ve výrobní sérii 35 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologií byla zvolena ...
 • Výroba háku okapového žlabu 

  Šobáň, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby háku okapového žlabu, který bude vyráběn z ocelového plechu 11 321 o tloušťce 5 mm. Na základě variantního řešení vhodných technologií byla navržena výroba ve sdruženém ...
 • Výroba pantu 

  Moravec, Jiří
  Projekt předkládá návrh technologie výroby pantu z ocelového plechu 11 321 tloušťky 2 mm v sérii 300 000 kusů za rok. Z variantního řešení byla navržena výroba technologií stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. ...
 • Výroba plechu držáku projektoru 

  Starý, Petr
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby držáku projektoru z ocelového plechu 11 321 o tloušťce 2 mm. Vzhledem k velkému počtu kusů a výrobním tolerancím byla variantním řešením zvolena jako nejoptimálnější možnost ...
 • Výroba součásti Klec ECR 10 12 

  Jílek, Josef
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti Klec ECR 10 12, která společně s maticí slouží jako montážní prvek při výrobě autobusů. Navržený plechový dílec z oceli 11 321 tloušťky 1,5 mm je vyráběn v roční sérii ...