Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku 

    Matlák, Jiří
    Cílem této diplomové práce bylo vytvoření zakalené vrstvy bez přetavení povrchu pomocí technologie elektronového paprsku na třech vybraných typech materiálů (s odlišným množstvím legujících prvků). Dále je sledován vliv ...
  • Zápustkové kování 

    Stračánek, Rostislav
    Práce se zabývá návrhem technologie výroby výkovku ojnice zápustkovým kováním. Ojnice je vyrobena z materiálu 12 050 a je součástí klikového mechanismu spalovacího motoru. Výrobní série byla stanovena na 120 000 ks za rok. ...