Now showing items 1-2 of 2

  • Kování podlouhlých výkovků 

    Příkaský, Jakub
    Práce se zabývá návrhem výroby součásti typu táhla pomocí zápustkového kování na bucharu. Materiál je ocel 12 060. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů byl navržen výkovek, technologický postup a ...
  • Kování podlouhlých výkovků 

    Chudý, Jan
    Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh technologického postupu výroby páky řízení předních kol zemědělského stroje. Materiálem součásti je nelegovaná ocel 12 060. Součástí práce je literární studie zaměřená na kování. ...