Now showing items 1-8 of 8

 • Technologický postup výroby otvíráku lahví 

  Adamiec, Pavel
  ADAMIEC Pavel: Návrh technologického postupu výroby otvíráku lahví . Bakalářská práce. 3.roč. šk.r. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření, květen 2009 str.35, obr.24, ...
 • Využití střižného nástroje ve výrobním procesu 

  Důrek, Milan
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, předkládá návrh využití technologie stříhání ve výrobním procesu. Zadaná součást, radlička, je vyrobena z otěru odolné vysokopevnostní ...
 • Výroba krytu filtru 

  Bachurek, David
  Práce předkládá návrh technologie výroby krytu filtru z hlubokotažného ocelového plechu jakosti 11 325 (DC04). Na základě rozboru byly jako nejvhodnější technologie pro výrobu zvoleny stříhání a hluboké tažení, pro něž byl ...
 • Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ...
 • Výroba součásti z plechu 

  Bachurek, David
  Práce předkládá návrh technologie výroby ustavovacího úhelníku z pozinkovaného ocelového plechu jakosti EN10346-DX53D+Z100-M-B-C a výrobní sérii 200 000 ksrok-1. Na základě literární studie problematiky a výpočtů bylo ...
 • Výroba ukazatele hladiny technologií přesného stříhání 

  Polák, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plechové součásti ukazatele hladiny stříháním ocelového plechu 11 373.1. Střihadlo využívá normalizovaných komponent a je řešeno ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba uzavřené matice objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby uzavřené matice objemovým tvářením z konstrukční oceli 11 320 5R ČSN EN 10 204. ...
 • Zvyšování životnosti střižných nožů povlakováním 

  Vodák, Marek
  Práce předkládá možnost zvýšení životnosti střižných nožů vyrobených z oceli 19 436, které se využívají pro výrobu statorových plechů z křemíkové oceli. Jeho vysoké množství výrazně zvyšuje tvrdost materiálu, což nepříznivě ...