Now showing items 1-2 of 2

  • Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření 

    Pagáč, Aleš
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh vhodnějšího materiálu pro výrobu zadané součásti. Byl vypracován technologický postup výroby zadané součásti. Na základě literární studie problematiky ...
  • Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla 

    Bezpalec, Jan
    BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě ...