Now showing items 1-2 of 2

  • Dvoudobý motor pro malou mechanizaci 

    Böhm, Milan
    Tato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů ...
  • Dvoudobý motor pro malý motocykl 

    Hlaváč, Štěpán
    Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh dvoudobého motoru pro malý motocykl. V první části byla provedena rešerše těchto motorů. Byli stanoveny hlavní rozměry motoru a výpočet sil působících v klikovém mechanismu. ...