Now showing items 1-1 of 1

  • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

    Filipová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...