Now showing items 1-6 of 6

 • Lamelový hydrogenerátor 

  Mach, Jiří
  Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...
 • Porovnání návrhů monolitické konstrukce bez a se zohledněním postupu výstavby. 

  Vlach, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout a staticky posoudit třípodlažní železobetonovou konstrukci. Pro statickou analýzu nosné konstrukce byl použit výpočetní program na bázi MKP SCIA – Engineer 2013 – studentská verze. Ve ...
 • Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky s využitím 2D numerických simulací 

  Pavlíček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané mostovky. Pro účel stanovení tohoto zatížení byl využit programový balík ANSYS 15.0 (konkrétně moduly Workbench, Design Modeler, Meshing, Fluent) ...
 • Studie statického chování vybraných zemědělských objektů 

  Horský, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem statického chování zemědělských objektů, zhodnocením jejich stávajících stavů, pomocí rovinných a prostorových modelů konstrukcí. Do těchto modelů jsou přidány nebo jsou v nich ...
 • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

  Vaněčková, Adéla
  Cílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí ...
 • Železobetonová nosná konstrukce objektu patrových garáží 

  Klajba, Daniel
  Cílem bakalářské práce je návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží objektu patrových garáží. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem sestávajícího z příčlí, na kterých jsou uloženy trámy a ...