Now showing items 1-1 of 1

  • Měření tepelné vodivosti metodou 3 omega 

    Juračka, Matěj
    Semestrální práce se zabývá teorií měření vodivosti metodou 3 omega. Práce vysvětluje princip metody 3 omega. Dále rozebírá použití dvou typů odporových ohřívačů – drátového a planárního (pro různé substráty). Práce se ...