Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlý průsečík paprsku se scénou 

    Stříž, Martin
    Zobrazení scény metodou sledování paprsku patří k používaným zobrazovacím metodám. Ačkoliv se nejedná o fotorealistickou zobrazovací metodu, poskytuje výstup s vysokou kvalitou obrazu. Její nevýhodou je značná výpočetní ...