Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti zpracování odpadního glycerolu z výroby bionafty 

  Hýža, Bohumil
  Cílem bakalářské práce je popsat možnosti zpracování odpadního glycerolu pocházejícího z výroby bionafty. Práce je čistě teoretická a informace k ní byly získány z různých literárních zdrojů. Úvod práce pojednává o ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Phenotypic and genomic analysis of isopropanol and 1,3-propanediol producer Clostridium diolis DSM 15410 

  Sedlář, Karel; Vasylkivska, Maryna; Musilová, Jana; Branská, Barbora; Provazník, Ivo; Patáková, Petra (Elsevier, 2020-11-07)
  Clostridium diolis DSM 15410 is a type strain of solventogenic clostridium capable of conducting isopropanol-butanol-ethanol fermentation. By studying its growth on different carbohydrates, we verified its ability to utilize ...
 • Stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny v solárních systémech 

  Pidima, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití látek s nízkou zátěží pro životní prostředí.