Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů 

    Jurka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá popisem a návrhem aplikace pro tvorbu trojrozměrných modelů budov z jejich půdorysů a jejich publikací na internetu. V úvodní části je popsán postup pro tvorbu půdorysu budovy. Následující část popisuje ...