Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanice 

  Kratochvílová, Hana
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá freewarovým programem 3D Slicer a jeho využitím pro oblast biomechaniky. Úvodní část je věnována seznámení s programem, jeho možnostmi a funkcemi a stručnému vysvětlení pojmů výpočetní ...
 • Interactive Spatial Visualisation of EEG Parameters from Depth Intracranial Electrodes in CT/MRI Images 

  Trávníček, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Standard procedure with patients with focal farmacoresistant epilepsy is partial brain resection. Signals from intracranial EEG are analyzed to find the patological area. This paper presents method for interactive spatial ...
 • Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato semestrální práce se věnuje problematice vizualizace dat z intrakraniálního EEG. V první části práce je probrán potřebný teoretický základ EEG. Dále je probrána registrace obrazů, jako potřebný nástroj pro vizualizaci, ...
 • Přesná segmentace obrazových dat 

  Svoboda, Jan
  Práce pojednává o tvorbě rozšiřujícího modulu pro platformu 3D Slicer. Jádro modulu je implementací klasifikátoru Support Vector Machines, jenž je využíván k segmentaci obrazových dat. Obrazová data byla poskytnuta lékaři ...
 • Rozšiřující modul platformy 3D Slicer pro segmentaci tomografických obrazů 

  Chalupa, Daniel
  Tato práce pojednává o využití strojového učení při úlohách klasifikace medicínských obrazů. Obsahuje literární rešerši pojednávající o klasických a moderních metodách segmentace obrazů. Hlavním cílem práce je navržení a ...
 • Segmentace tomografických dat v prostředí 3D Slicer 

  Korčuška, Robert
  Táto práca obsahuje základný teoretický rozbor segmentácie obrazu pomocou techniky SVM, teóriu klasifikácie dát a popis programu 3D Slicer. Práca popisuje spracovanie medicínskych obrazov a demonštruje problematiku segmentácie ...
 • Supervised Segmentation For 3D Slicer 

  Chalupa, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The purpose of this work is to introduce an extendable framework for training and usage of machine learning algorithms. This framework is bundled in an extension for 3D Slicer that is to be used for medical images segmentation. ...