Now showing items 1-1 of 1

  • Zakládací manipulátor pro 3D tiskárnu 

    Khmil, Denys
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stroje pro obsluhováni 3D tiskáren. Během práce byly vybraný vhodné mechanické a elektronické součástky, vytvořen 3D model manipulátoru v programu Siemens NX12, navrhnuta schéma ...